7 معرفي مديران
  • امروز دوشنبه سی ام فروردین 1400 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

حجه الاسلام مرتضی  عزیزی
عنوان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام
نام مدیر
حجه الاسلام مرتضی عزیزی
تلفن
08433333364
فکس
08433334300
پست الکترونیک
oghafilam@gmail.com
حجه الاسلام حسن شهیدی
عنوان
معاومن فرهنگی و اجتماعی
نام مدیر
حجه الاسلام حسن شهیدی
تلفن
08433363100
فکس
08433334300
پست الکترونیک
oghafilam@gmail.com
علی قاسمی
عنوان
معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی
نام مدیر
علی قاسمی
تلفن
08433363100
فکس
08433334300
پست الکترونیک
oghafilam@gmail.com
نصرت اله کشاورز
عنوان
رئیس اداره بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام
نام مدیر
نصرت اله کشاورز
تلفن
08433363100
فکس
08433334300
پست الکترونیک
oghafilam@gmail.com
صباح محمدی
عنوان
رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام
نام مدیر
صباح محمدی
تلفن
08433363100
فکس
08433334300
پست الکترونیک
oghafilam@gmail.com
مهدی صادقی
عنوان
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام
نام مدیر
مهدی صادقی
تلفن
08433363100
فکس
08433334300
پست الکترونیک
oghafilam@gmail.com
روح اله درویشی
عنوان
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ایلام
نام مدیر
روح اله درویشی
تلفن
08433363100
فکس
08433334300
پست الکترونیک
oghafilam@gmail.com