• امروز دوشنبه یازدهم اسفند 1399 

اخبار و اطلاع رسانی

صفحه ی اصلی / اخبار و اطلاع رساني

اخبار سازمان اوقاف

اخبار ویژه
لیست اخبار
تبریک انتخاب ریاست فدراسیون  فوتبال

تبریک انتخاب ریاست فدراسیون فوتبال

تبریک انتخاب ریاست فدراسیون فوتبال

1399/12/10 ( اخبار و اطلاع رساني ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

کارگروه اجرایی امور امناء و  متولیان استان

کارگروه اجرایی امور امناء و متولیان استان

کارگروه اجرایی امور امناء و متولیان استان

1399/12/3 ( اخبار و اطلاع رساني ) 15 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دیدار با هیات امناء محترم و بازدید از امامزاده و مرکز افق

دیدار با هیات امناء محترم و بازدید از امامزاده و مرکز افق

دیدار و سرکشی از امامزاده و جلسه با هیات امناء محترم

1399/11/28 ( اخبار و اطلاع رساني ) 21 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جلسه و نشست یاوران وقف

جلسه و نشست یاوران وقف

نشست و هم اندیشی یاوران وقف

1399/11/25 ( اخبار و اطلاع رساني ) 20 0 رای به این مطلب ادامه مطلب