• امروز پنج شنبه شانزدهم مرداد 1399 

بقعه مادر زلیخا دره شهر

صفحه ی اصلی / بقعه مادر زلیخا دره شهر

در بخش مرکزي دره شهر واقع شده. شجره نامه ندارد و از ايشان زندگي نامه اي در دسترس نيست، و فاقد بنا است.

يک قبر است روي آن را باسيمان به صورت مستطيلي در ابعاد ا در 2 متر ساخته اند. در اطراف آرامگاه روستا وجود ندارد. در ايام نوروز زائريني از روستاهاي اطراف دارد. باورهاي مردم نسبت به صاحب اين قبر: آنگونه که از شواهد بر مي آيد مردم اعتقاد خاصي نسبت به ايشان دارند،